Pulverlakering i Viborg

07 december 2021 Agner Clausen

advertorial

Hvad tænker du på, når du hører ordet ‘pulverlakering’? Måske tænker du på bilindustrien eller cykelstel. Og rigtig nok bruger man pulverlakering meget i industrien. Og det er der en god grund til. For pulverlakering giver et førsteklasses resultat med en jævn, ensartet og holdbar overflader. Men det er ikke kun tungindustrien, som kan have glæde af pulverlakering. Mindre virksomheder i produktionssektoren, men også private, kan have stor nytte af pulverlakering.

image

Hvad kan pulverlakeres?

Hvad kan man pulverlakere? Ja man kan sige at det næsten kun er fantasien, der sætter grænser. Som privatperson har du måske nogle metalstole, som du er meget glad for og som trænger til en opfrisker. Som erhvervsvirksomhed har I måske dele af maskiner i produktionsapparatet, fx skjolde eller andre sikkerhedsanordninger, som kunne blive frisket op med en ny lakering. Det kan forlænge maskinens levetid eller måske helt enkelt friske lidt op i produktionslokalerne.

Når vi nævnte, at kun fantasien sætter grænser, er det kun næsten. For det lakerede skal i en ovn for at blive hærdet. Men en sådan ovn kan være ganske stor. Fx har Viborg Pulverlak en ovn med dimensionerne: b: 1,8m * h: 3m * l:6,5m. Så den kan tage ganske store emner. Viborg Pulverlak løser opgaver for både private og erhverv.

Er det ikke sundheds- og miljøskadeligt? Mange forbinder lakering med sundhedsfare og miljøforgiftning. Men sådan er det ikke med moderne pulverlakering. Der er meget lidt spild, da overskydende pulver genanvendes. Hvad der måske også kan overraske, er at lakeringen ikke indeholder giftige opløsningsmidler. Processen efterlader ikke miljøfarligt affald, og der udledes ikke miljøfarlige stoffer fra processen. Noget af processen er automatiseret. Men har en medarbejdere nærmere kontakt med emnerne der skal lakeres, er de udstyret med et moderne og omfattende sikkerhedsudstyr. På den måde kan man garantere deres sundhed, både på kort og på lang sigt.

 

Flere Nyheder